Projekti

HEC Vrutok

• Zamjena motornih pogona na rastavljačima 110kV

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon relejne numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90, GE L60TS Ernestinovo

• Ispitivanje kabelskih veza upravljanja, mjerenja i zaštite

• Funkcionalno ispitivanje vodnih polja i blokada

• Ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon releja zaštite SIEMENS SIPROTEC 6MD85

SIEMEN SIPROTEC 6MU85, SIEMENS SIPROTEC 7SJ82 na postrojenju 400 i 110kV

TS Priština

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon relejne numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90 i GE L60

TS Skopje 4

• Ispitivanje kabelskih veza upravljanja, mjerenja i zaštite

• Funkcionalno ispitivanje vodnih polja, transformatorskih polja, mjerenja i zaštite

• Ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon releja zaštite GE L60, GE L90, GE C60, ABB REB670

TS Unior Vinkovci

• Montaža energetskog transformatora 20/0,4kV 1600 kVA

• Revizija energetskih transformatora

HEC Tikveš 35/110kV

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon releja numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90, GE L60
HEC Špilje

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon relejne numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90, GE L60
Izrada ormara mjerenja TS Priština Kosovo

Izrada ormara 110kV


HEC Globočica

• Zamjena motornih pogona na rastavljačima 110kV

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon relejne numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90, GE L60

TS Ferizaj (Uroševac) Kosovo

• Zamjena motornih pogona na rastavljačima 110kV

• Spajanje kabela, ispitivanje, funkcionalno testiranje i puštanje u pogon

Kaufland Zadar

• Elektroinstalacije Kaufland Zadar
Donji Miholjac 110kV Hrvatska

• Ugradnja RTU za daljinsko očitavanje mjerenjaTS Globočica Sjeverna Makedonija

• Ugradnja ormara sabirničke zaštite 110kV HEC Globočica
HEC Kavadarci, Sjeverna Makedonija

• Zamjena, spajanje, testiranje i puštanje u pogon relejne numeričke zaštite

• Ugradnja releja numeričke zaštite GE L90, GE L60

TS Mostar 2 110/35kV, Bosna i Hercegovina

• Ispitivanje kabelskih veza upravljanja, mjerenja i zaštite

• Funkcionalno ispitivanje vodnih polja, transformatorskih polja, mjerenja i zaštite

• Ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon releja zaštite ABB REL647, ABB REC670, ABB RET670, ABB REF615 i ABB REU615

TS Gjakova (Đakovica) 110/35kV Kosovo

• Zamjena motornih pogona na rastavljačima 110kV

• Zamjena VN prekidača 110kV SIEMENS 3APFG-1 123kV

• Spajanje kabela, ispitivanje, funkcionalno testiranje i puštanje u pogon